Finančník

Váš průvodce světem financí


RSS kanál


verze pro tisk

Význam pojištění odpovědnosti za škody

14. září 2011 Význam pojištění odpovědnosti za škody

Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právních povinností. Není přitom podstatné, zda byla škoda způsobena konáním, nečinností nebo vztahem. Fyzická nebo právnická osoba odpovídá za škody způsobené třetí osobě na zdraví, životě a majetku, i za škody způsobené jinak.

Z pojištění odpovědnosti za škodu vzniká pojištěnému právo na to, aby za něj pojišťovna nahradila škodu, za kterou pojištěný odpovídá jinému. Při své podnikatelské činnosti může pojištěný způsobit škodu třetí osobě na životě, zdraví nebo věci a z těchto škod vyplývající jiné majetkové škody. Případné škody mohou až několikanásobně převyšovat možné škody na vlastním majetku. Pokud by společnost měla financovat náhrady škod poškozeným jen z vlastních zdrojů, mohlo by to pro ni mít až existenční následky. Pojištění je tedy účinnou ochranou před možnými nároky ze strany třetích osob.

Řídí-li se odpovědnost za škodu právním řádem České republiky, pak je její úprava provedena třemi základními právními předpisy: občanským zákoníkem, obchodním zákoníkem a zákoníkem práce. Některé speciální případy odpovědnosti jsou upraveny ve zvláštních právních předpisech, např. činnost zdravotnických zařízení, některé profese, provoz motorových vozidel, bezpečnost výrobků uváděných na trh, a další.

V případě odpovědnosti za škodu jsou pojištěným k dispozici tyto druhy pojištění, například: pojištění obecné odpovědnosti za škodu včetně odpovědnosti z provozní činnosti, pojištění odpovědnosti z držby nemovitostí, pojištění odpovědnosti za škody na věcech vnesených a odložených, pojištění odpovědnosti za škody na pronajatých prostorách, pojištění odpovědnosti za škody na cizích věcech užívaných, pojištění odpovědnosti za škody na cizích věcech převzatých za účelem provedení objednané činnosti, pojištění odpovědnosti za škody na věcech zaměstnanců, pojištění regresů zdravotních pojišťoven, pojištění regresů správ sociálního zabezpečení, pojištění odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem, pojištění odpovědnosti za škody na životním prostředí - environmentální rizika, pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel, lodí nebo letadel, pojištění odpovědnosti z přepravních smluv, pojištění odpovědnosti statutárních orgánů společnosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli známé jako „pojistka na blbost“

Pokud si právnická osoba vybere k zajištění pojištění odpovědnosti za škodu renomovaného makléře, jako přidanou hodnotu získá kvalifikované doporučení, jakou pojistnou ochranu by bylo vhodné pro konkrétního klienta sjednat. Pojišťovací makléř také zajistí výběrové řízení na pojistitele včetně vyhodnocení nabídek a realizace pojistného programu dle výběru klienta.

Linkuj.cz!

[Nahoru ↑]


Hodnocení

Hodnocení: 5 hvězdiček/ Hodnoceno: 2x

Vložit komentář

Jméno:
E-mail:

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval!

Čtěte také...

Pojištění odpovědnosti za škody u České pojišťovny

Pojištění odpovědnosti za škody u České pojišťovny

Člověk je určitě bytostí omylnou a za svůj život spáchá tolik nepříjemných záležitostí, že se mu to mnohdy ani nechce věřit. Je zapotřebí říct, že neštěstí určitě nechodí po horách, ale po lidech. Vlastní vina je často u mnohých případů nejvíce frustrujícím faktorem. Jen velmi málo stačí, abychom tř…

Pojištění odpovědnosti z výkonu zaměstnání

Pojištění odpovědnosti z výkonu zaměstnání

Povolání každého z nás skýtá mnohá rizika, kterým lze podlehnout. Člověk má hned dvě základní možnosti. Buď je na svém pracovišti tak opatrný, že se mu v podstatě nemůže nic stát, anebo se pojistí. První případ je prakticky nereálný, jelikož není možné provozovat nějakou činnost s nulovým rizikem. P…


Individuální pojištění odpovědnosti za škodu u Generali

Individuální pojištění odpovědnosti za škodu u Generali

Jen velmi těžko je možné předvídat, kdy se člověku něco nepodaří anebo se mu stane nějaká nepříjemná nehoda. Je třeba říct, že takovýchto situací může vzniknout celá řada a j nutné se proti nim bránit. Způsobů ochrany je přitom hned několik a začínají logicky pojištěním. Ideální variantou je přitom …

Penzijní pojištění a životní pojištění by se neměly podceňovat!

Penzijní pojištění a životní pojištění by se neměly podceňovat!

Prakticky jakékoli pojištění je zapotřebí předtím, než ho člověk uzavře, velmi důkladně promyslet. Je třeba si všechno propočítat prakticky ze všech stran v mnoha různých ohledech. V první řadě je nutné vůbec zapřemýšlet, jestli má konkrétní pojištění vlastně smysl, anebo je zbytečné si jej vůbec uz…