Finančník

Váš průvodce světem financí


RSS kanál


verze pro tisk

Začátek podnikání – jak na to

18. duben 2014 Začátek podnikání – jak na to

Máte zajímavý podnikatelský záměr, chcete ho realizovat a začít podnikat? V současné době máte několik možností. Můžete podnikat jako fyzická osoba, kdy však ručíte celým svým majetkem. Další možností je založit obchodní společnost. V současnosti je nejoblíbenější formou společnost s ručením. Může ji založit i jedna osoba, která ručí do výše svých nesplacených vkladů a od 1. ledna 2014 není nijak omezena minimální výše základního kapitálu. Založení s.r.o. může být pro lidi, kteří nejsou zběhlí v obchodním právu komplikované a často je velice zdlouhavé, zejména díky pomalému odbavování na úřadech. Často je vhodnější svěřit tento úkon specializované firmě.

Samotné založení s.r.o. se skládá z několika úkonů:

Sepsání a podepsání společenské smlouvy

Společenská smlouva musí mít od 1. 1. 2014 podobu notářského zápisu, a to bez ohledu na počet zakladatelů. Smlouva musí obsahovat firmu a sídlo společnosti, identifikaci společníků, předmět podnikání, výši základního kapitálu a vkladů jednotlivých společníků, identifikaci jednatelů a další údaje předepsané zákonem.

Složení základního kapitálu

Základní kapitál, jehož minimální výše není v současnosti určena, je tvořen peněžními a nepeněžními vklady. Minimální výše vkladu je 1 Kč. Nepeněžní vklady musí být oceněny znalcem, kterého vyberou zakladatelé. Při podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí být splaceno celé vkladové ážio a min. 30 % z každého peněžitého vkladu.

Získání živnostenských oprávnění

Ještě před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku si musíte zajistit potřebná oprávnění – živnostenský list, koncesní listinu apod.

Zápis do obchodního rejstříku

Návrh na zápis se podává místně příslušnému rejstříkovému soudu (krajský soud) a měl by být podán do 6 měsíců od založení společnosti. Na zápis do obchodního rejstříku se může čekat poměrně dlouhou dobu a až dnem zápisu společnost vznikne a je povinna vést účetnictví.

Registrace na finančním úřadu, okresní správě sociálního pojištění a zdravotní pojišťovně

Posledním krokem při začátku podnikání je registrace na finančním úřadu, kde je společnosti přiděleno DIČ a v případě, že zda zakladatelé plánují mít zaměstnance či si sami za svou práci vyplácet mzdu, je nutné zaregistrovat se také na OSSZ a příslušené zdravotní pojišťovně.

Linkuj.cz!

[Nahoru ↑]


Hodnocení


Vložit komentář

Jméno:
E-mail:

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval!

Čtěte také...

Rychlý začátek podnikání je možné uskutečnit!

Rychlý začátek podnikání je možné uskutečnit!

Kdo potřebuje začít podnikat velmi rychle, má v současné době docela dobré možnosti, jelikož může využít možnosti podnikání prakticky ihned v podobě takzvané ready made společnosti. Za normálních okolností začíná podnikání poměrně složitými obstrukcemi v podobě papírování a vyřizování na úřadech. Je…

Jak se vyvarovat chyb v online podnikání

Jak se vyvarovat chyb v online podnikání

Podnikání na internetu se stalo v současnosti moderním hitem a spousta lidí cítí velké šance k získání bohatství online, které bude velmi rychlé, a peníze dostanou ve velkém množství.


Stále oblíbenější offshore podnikání

Stále oblíbenější offshore podnikání

Jestliže člověk začíná podnikat, měl by si určitě přímo rozmyslet, jak bude jeho podnikatelský záměr vlastně vypadat. Hodně zajímavým typem podnikání je určitě takzvané offshore podnikání, kterém se vyznačuje zejména tím, že lidé realizují svůj podnikatelský záměr díky zahraničním společnostem, kter…

Podnikání a založení nové firmy

Podnikání a založení nové firmy

Čas je komoditou, kterou si v žádném případě nelze nijak opatřit. Každému je naděleno jeho různé množství a tak záleží na každém, jak si se svým časovým fondem naloží. Spousta lidí se životem jen tak protlouká a po většinu času mají dlouho chvíli.